Indicatie: Dikkedarmkanker (mCRC)

LONSURF® (trifluridine/tipiracil) is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) die eerder zijn behandeld met of niet in aanmerking komen voor bestaande therapieën, waaronder chemotherapie op basis van fluoropyrimidine, oxaliplatine en irinotecan, behandeling met anti-VEGF-middelen en behandeling met anti-EGFRmiddelen.*

 

Indicatie: Maagkanker (mGC)

LONSURF® (trifluridine/tipiracil) is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd maagcarcinoom, met inbegrip van adenocarcinoom van de gastro-oesofageale junctie, die eerder zijn behandeld met ten minste twee eerdere systemische behandelingsschema’s voor gevorderde ziekte.*

 

*voor de volledige indicatietekst, zie de SPC.

 

Lonsurf groep

U staat op het punt een pagina te bezoeken die enkel voor medische professionals is.

Maakt u alstublieft een keuze.